Monicreques Reciclados

As crianzas poden elaborar diferentes tipos de personaxes con material de reciclaxe que eles mesmos poden traer ou facilitado por nós e, a partir de aí, a súa creatividade fará o resto.

Ensinarémoslles diferentes tipos de métodos para realizalos e eles escollerán os materiais e a forma de fabricalos.