Inicio » Aviso Legal

Aviso Legal

A Xanela do Maxín non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida na páxina de Internet www.axaneladomaxin.com Cos límites establecidos pola lei, non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas de Internet. Os contidos e información non vinculan a A Xanela do Maxín ni constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo dado que se trata meramente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo. A páxina de Internet www.axaneladomaxin.com pode conter enlaces (links) a outras páxinas de terceiras partes que A Xanela do Maxín non pode controlar. Polo tanto, A Xanela do Maxín non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros. Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste website son propiedade exclusiva de A Xanela do Maxín ou os seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de A Xanela do Maxín. Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que A Xanela do Maxín ofrece a través do website deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos informámoslle que, mediante a cumprimentación dos presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados y serán tratados nos ficheiros de A Xanela do Maxín co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio Web. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal de maneira gratuíta mediante email a info@axaneladomaxin.com